دانلود آهنگ لری لر بهار از رحیم روشن

رحیم روشن لر بهار

Download Mahalli by Rahim Roshan is Lor Bahar In pm30music

متن آهنگ لر بهار

♫=======پی ام سی موزیک======♫

ترکه بازی نیکنن

مردل بیراَحمیی

دهس و برنو نیبرن

شیرل تاس احمیی

زنگوایل کوچنن

او ککایل غیرتی

باج و شاهین نیگرن

ایل سادات قیمتی

ترکل سرخن سوار

کو قطارل سر قطار

تامرایی های های

ورد و وردل ایل و بار

اومیه فصل بهار

فصل سوز چشمه سار

زنده بو رسمل قدیم

زنده بو مشک و ملار

کلگ و ماسل کوچنن

شوم و چاشل کوچنن

کوچنه پیش دعوتی

او رقاصل کوچنن

تیرتاجی تامرا

کی گیوی تنگ برا

لهرل حوزه ی ثلاث

گرمسیری رک و راس

گیوه تونه پا کنیت

بِی ککایل تا کنیت

مردل ممسنی

بهون ورپا کنیت

اومیه فصل بهار

فصل سوز چشمه سار

زنده بو رسمل قدیم

زنده بو مشک و ملار

ای بهار که ایرسه تی یک بشینیم

صد بهار بیا بره داغ یک نبینیم

♬=======پی ام سی موزیک======♬

پخش آنلاین آهنگ رحیم روشن به نام لر بهار

0:00
0:00
نظرات
پی ام 30 موزیک