دانلود آهنگ قدیمی گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره

 گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره

Download Old Music is Gole pamchal gole pamchal biron bia fasle bahare In pm30music

متن آهنگ قدیمی گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره

♫=======پی ام سی موزیک======♫

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره
شکوفاهان غنچه وا کنید غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره بیا دل بیقراره بیا فصل بهاره

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره
شکوفاهان غنچه وا کنید غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

→♫♪←♠️PM30♠️→♫♪←

بیا بشیم کاول اوسانیم دانه بشانیم هر تومی جانه عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره
مهتاب شبان مهتاب شبان آیم و آیم آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

مهتاب شبان مهتاب شبان آیم و آیم آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر
ب بیا بشیم کاول اوسانیم دانه بشانیم هر تومی جانه عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

→♫♪←♠️PM30♠️→♫♪←

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره
شکوفاهان غنچه وا کنید غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره بیا دل بیقراره بیا فصل بهاره

بیا بشیم کاول اوسانیم دانه بشانیم هر تومی جانه عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره
گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره

→♫♪←♠️PM30♠️→♫♪←

شکوفاهان غنچه وا کنید غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره بیا دل بیقراره بیا فصل بهاره
گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره
شکوفاهان غنچه وا کنید غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

بیا بشیم کاول اوسانیم دانه بشانیم هر تومی جانه عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره
مهتاب شبان مهتاب شبان آیم و آیم آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

→♫♪←♠️PM30♠️→♫♪←

مهتاب شبان مهتاب شبان آیم و آیم آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر
ب بیا بشیم کاول اوسانیم دانه بشانیم هر تومی جانه عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره
گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره

شکوفاهان غنچه وا کنید غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره بیا دل بیقراره بیا فصل بهاره
بیا بشیم کاول اوسانیم دانه بشانیم هر تومی جانه عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

♬=======پی ام سی موزیک======♬

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00
نظرات
پی ام 30 موزیک