مرور برچسب

اشوان

اشکان خدابنده با نام هنری اشوان متولد ۳ مهر ۱۳۶۹ د در تهران، خواننده است.

دانشجوی رشته مهندسی عمران در مقطع لیسانس دانشگاه آزاد تهران مرکز است، پدرش اصالتا دامغانی و مادرش طالقانی است.