مرور برچسب

محمد رضا شجریان

محمد رضا شجریان ، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد.

خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد.

از کودکی، با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد.